V                             

                                                                                                                                                                            

Velkommen til 

                          NMK Hurum & Røyken                             

Vår nettside er under oppgradering og noen av sidene vil av og til ikke kunne vises på nett. Vi beklager dette, og jobber med saken.

Klubben avholder årsmøte onsdag 18/2 kl. 18.30.