Velkommen til 

                          NMK Hurum & Røyken                             

  V                             

Velkommen til vår nettside.

Vår nettside er under oppgradering og noen av sidene vil av og til ikke kunne vises på nett. Vi beklager dette, og jobber med saken.

Klubben har i disse dager høy aktivitet med forberedelser til Hurumsprinten. VIL DU BIDRA OG VÆRE MED? Ta kontakt.